Lista de fondos de inversión

NN INVESTMENT PARTNERS

Patrimonio

21.295 M€

Fondos

72 341 clases

Categorías

Riesgo

Rentabilidad de los fondos

Rentabilidad anualizada


Lista de todos los fondos

Rentabilidad anualizada

# Fondo Patrimonio Riesgo Rentabilidad Volatilidad
1 NN (L) Liquid EUR - E Cap EUR 3.920M€ - -0,41% 0,01% -0,41% 0,02% -0,29% -
2 NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I Cap USD 3.517M€ - 19,78% 5,99% 5,39% 7,52% 8,57% -
3 NN (L) US Credit - I Cap USD 1.035M€ - 20,53% 5,24% 5,63% 7,08% 8,24% -
4 NN (L) Euro Fixed Income - I Cap EUR 829M€ - 9,44% 3,14% 1,86% 3,23% 2,86% -
5 NN (L) Euro Sustainable Credit - I Cap EUR 790M€ - 5,78% 2,58% 2,24% 2,55% - -
6 NN (L) Global Sustainable Equity - I Cap EUR 784M€ - 10,60% 17,73% 11,33% 14,18% 9,90% -
7 NN (L) Green Bond - I Cap EUR 725M€ - 9,93% 3,52% 3,23% 3,31% - -
8 NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - I Cap EUR 691M€ - 10,10% 18,25% 14,00% 14,42% 12,51% -
9 NN (L) Global Convertible Opportunities - I Cap EUR (hedged i) 631M€ - -2,89% 8,59% 2,50% 5,68% - -
10 NN (L) Patrimonial Balanced - P Cap EUR 625M€ - 5,51% 8,97% 4,73% 6,95% 4,78% -
11 NN (L) Patrimonial Defensive - P Cap EUR 591M€ - 5,68% 5,22% 2,69% 3,94% 3,12% -
12 NN (L) First Class Multi Asset - I Cap EUR 530M€ - 0,42% 3,91% 1,03% 2,95% - -
13 NN (L) Euro High Dividend - I Cap EUR 490M€ - 1,17% 15,86% 9,42% 13,02% 5,60% -
14 NN (L) Euro Credit - I Cap EUR 482M€ - 5,90% 2,57% 2,39% 2,60% 2,84% -
15 NN (L) Euro Sustainable Credit (excluding Financials) - I Cap EUR 411M€ - 5,82% 2,74% 1,96% 2,70% 2,66% -
16 NN (L) Global High Yield - I Dis(Q) EUR (hedged iii) 375M€ - 2,60% 6,83% 3,14% 5,72% 2,32% -
17 NN (L) Liquid Euribor 3M - A Cap EUR 349M€ - -0,30% 0,02% -0,32% 0,04% -0,19% -
18 NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency) - I Cap USD 321M€ - 20,75% 7,42% 7,39% 7,77% 9,41% -
19 NN (L) European Sustainable Equity - I Cap EUR 283M€ - 7,74% 14,40% 7,86% 13,46% 7,34% -
20 NN (L) Global High Dividend - I Cap EUR 232M€ - 6,66% 15,76% 8,05% 13,13% 6,41% -
21 NN (L) Institutional Global Enhanced - I Cap EUR 226M€ - 6,73% 15,94% 10,82% 13,48% 8,88% -
22 NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap EUR (hedged ii) 208M€ - 5,69% 7,65% 4,80% 7,10% 4,00% -
23 NN (L) Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 204M€ - 4,78% 12,96% 6,65% 10,47% 6,36% -
24 NN (L) Health Care - P Cap EUR (hedged ii) 192M€ - -4,54% 14,10% 5,86% 10,75% 5,48% -
25 NN (L) European High Dividend - I Cap EUR 191M€ - 1,99% 15,13% 6,80% 12,12% 2,58% -
26 NN (L) Global Equity Impact Opportunities - I Cap EUR 186M€ - 7,74% 16,02% 9,96% 12,55% 7,34% -
27 NN (L) EURO Equity - I Cap EUR 181M€ - 3,32% 14,44% 6,93% 12,77% 5,36% -
28 NN (L) Food & Beverages - P Cap USD 155M€ - 16,14% 11,68% 3,66% 10,95% 8,27% -
29 NN (L) Information Technology - I Cap USD 138M€ - 12,41% 21,05% 17,78% 18,24% 17,34% -
30 NN (L) Commodity Enhanced - I Cap USD 103M€ - -1,24% 9,89% -0,48% 11,63% -4,19% -
31 NN (L) First Class Multi Asset Premium - P Cap EUR 99M€ - 0,13% 5,61% 1,13% 4,74% 3,76% -
32 NN (L) US High Dividend - P Cap USD 98M€ - 9,18% 17,06% 10,17% 15,32% 9,14% -
33 NN (L) European Real Estate - P Cap EUR 95M€ - 0,70% 13,79% 3,96% 11,18% 7,37% -
34 NN (L) European Equity - P Cap EUR 90M€ - 6,41% 14,56% 7,09% 12,81% 5,18% -
35 NN (L) Greater China Equity - P Cap USD 81M€ - 11,77% 21,05% 8,20% 14,53% 9,12% -
36 NN (L) European High Yield - I Cap EUR (hedged ii) 79M€ - 2,14% 4,57% 3,26% 4,88% 2,77% -
37 NN (L) Prestige & Luxe - X Cap EUR 74M€ - 0,99% 20,66% 14,27% 16,09% 6,87% -
38 NN (L) Japan Equity - I Cap JPY 72M€ - 1,90% 16,44% 7,03% 13,25% 7,87% -
39 NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - I Cap USD 69M€ - 8,57% 4,73% 1,54% 4,95% 1,53% -
40 NN (L) Asia Income - P Cap USD 63M€ - 7,78% 17,31% 6,48% 11,47% 5,55% -
41 NN (L) Asian Debt (Hard Currency) - X Cap USD 62M€ - 18,30% 4,70% 4,06% 7,25% 7,18% -
42 NN (L) Euro Short Duration - I Cap EUR 61M€ - 0,75% 0,44% -0,17% 0,56% 0,02% -
43 NN (L) Multi Asset Factor Opportunities - I Cap EUR (hedged i) 60M€ - 0,59% 11,99% - - - -
44 NN (L) Global Real Estate - I Cap EUR 54M€ - 18,48% 13,66% 4,48% 11,91% 7,36% -
45 NN (L) Euro Income - P Dis EUR 51M€ - 1,55% 17,13% 6,55% 14,76% 3,98% -
46 NN (L) Euro Liquidity - P Cap EUR 51M€ - -0,44% 0,02% -0,47% 0,02% -0,37% -
47 NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond) - I Cap EUR (hedged iv) 50M€ - 13,07% 7,80% 1,43% 7,80% 0,25% -
48 NN (L) Emerging Markets High Dividend - I Cap USD 49M€ - 5,02% 14,98% 4,92% 11,43% 2,55% -
49 NN (L) Consumer Goods - P Cap USD 49M€ - 5,86% 18,77% 8,85% 14,21% 8,24% -
50 NN (L) Alternative Beta - P Cap EUR (hedged i) 48M€ - -3,69% 7,23% 0,33% 4,72% -0,28% -
51 NN (L) Energy - X Cap USD 48M€ - -12,66% 21,96% 1,37% 23,29% -4,39% -
52 NN (L) US Growth Equity - I Cap USD 47M€ - 12,25% 18,58% 16,76% 15,36% 15,43% -
53 NN (L) First Class Protection - P Cap EUR 46M€ - 0,39% 3,56% 0,52% 3,14% -0,17% -
54 NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity - P Cap USD 44M€ - 25,98% 18,32% 6,39% 15,17% -0,43% -
55 NN (L) Global Bond Opportunities - P Cap EUR (hedged iii) 42M€ - -0,04% 3,68% -3,05% 4,01% -1,94% -
56 NN (L) Banking & Insurance - P Cap EUR (hedged ii) 39M€ - -6,36% 21,50% 6,99% 16,15% 4,29% -
57 NN (L) Emerging Europe Equity - X Cap EUR 32M€ - 23,00% 15,66% 14,22% 13,70% 5,55% -
58 NN (L) Communication Services - P Cap EUR (hedged ii) 32M€ - 2,19% 14,71% 0,15% 8,22% 1,00% -
59 NN (L) Materials - X Cap USD 31M€ - -4,05% 20,32% 5,97% 17,66% 3,37% -
60 NN (L) Euro Long Duration Bond - P Cap EUR 30M€ - 22,08% 7,48% 4,18% 7,60% 6,84% -
61 NN (L) Industrials - P Cap EUR 28M€ - 5,79% 19,63% 9,59% 14,08% 6,75% -
62 NN (L) US Factor Credit P Cap USD 27M€ - 19,35% 5,54% 3,29% 7,24% 6,10% -
63 NN (L) Belgian Government Bond - P Cap EUR 22M€ - 10,30% 4,35% 1,52% 4,25% 3,22% -
64 NN (L) Emerging Markets Corporate Debt - I Cap EUR (hedged i) 21M€ - 8,37% 4,19% 2,50% 5,67% 2,43% -
65 NN (L) Euromix Bond - P Cap EUR 18M€ - 2,52% 1,67% -0,27% 1,48% 0,52% -
66 NN (L) Utilities - P Cap EUR 17M€ - 21,99% 8,68% 8,08% 10,00% 8,64% -
67 NN (L) Absolute Return Bond - I Cap EUR 11M€ - 2,46% 1,47% 0,42% 1,64% 0,28% -
68 NN (L) Global Inflation Linked Bond - P Cap EUR (hedged iii) 8M€ - 7,50% 4,43% 0,55% 3,53% 2,05% -
69 NN (L) First Class Yield Opportunities - P Cap EUR 4M€ - 3,74% 4,20% 2,03% 4,31% 0,86% -
70 NN (L) Asian High Yield - P Cap EUR (hedged i) 1M€ - 5,98% 5,73% 2,01% 5,90% 2,84% -
71 NN (L) Emerging Markets Debt Opportunities - X Cap USD 0M€ - 16,72% 6,03% 2,65% 6,16% - -
72 NN (L) EMERGING MARKETS DEBT SHORT DURATION (HARD CURRENCY) P CAP EUR (HEDGED I) 0M€ - 0,67% 3,97% - - - -

Para aquellos fondos que tengan más de una clase se está utilizando la rentabilidad y datos asociados de la clase con mayor patrimonio.

* Patrimonio en millones.

Aviso legal sobre productos

Los datos de evolución y rentabilidad se muestran con fines informativos. Rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras ni indicadores fiables de la evolución futura de un activo.

Fuente: Vdos.