Alexandre García Pinard

Alexandre García Pinard

Inversor privat, assessor independent i professor associat a la Universitat URV

Sobre mí

Hem creat AG Family Office EAF amb la finalitat de canalitzar el nostre treball i poder crear un model d'assessorament financer alternatiu. Allunyat de la banca tradicional, centrat en la neutralitat i enfocat a la preservació del patrimoni de les famílies i inversors amb els quals treballem.

Coneix més sobre la nostra forma de pensar:
http://www.ageafi.com/es/carta-inversores/